Från 19.03.2020 tills vidare tar vi inte ut någon avgift för avbokningar på våra kurser, uthyrning och turer, om de inte längre är möjliga på grund av resrestriktioner eller regeringens rekommendationer för att avbryta alla onödiga resor och social interaktion. Om du bokar en tur eller uthyrning hos oss nu och din bokning inte längre är möjlig på grund av resrestriktioner eller regeringens rekommendationer för att avbryta onödiga resor och sociala interaktioner, får du full återbetalning av bokningen.

Som alltid kommer vi att göra vårt bästa för att samarbeta med dig för att hitta lösningar som gör nästan allt möjligt. Med denna anpassning vill vi göra det lättare för dig att planera din semester, din avkoppling och dina äventyr som vanligt, även under ovanliga omständigheter.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Följande bokningsvillkor för privatpersoner är tillämpliga på alla våra kurser, guidade turer eller för aktiviteter på egen hand med hyrd utrustning.

Bokning och betalning

 • Bokning av de flesta av våra aktiviteter sker online. De aktiviteter som inte är bokningsbara online kan bokas via telefon eller e-post.
  • Bokning av alla våra arrangemang är bindande, oavsett på vilket sätt bokningen sker.
  • När du bokar betalar du hela beloppet. När betalningen kommit oss tillhanda är din bokning definitiv och utrustning / plats reserverad.

Avbokning

 • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avfärd återfås hela beloppet, minus en bokningsavgift på 10% av den totala kostnaden eller minst 100 kr.
  • Vid avbokning 8-30 dagar före avresedagen betalar du 25% av totalbeloppet.
  • Vid avbokning 1-7 dagar före avfärd betalar du 50% av totalbeloppet.
  • Vid avbokning mindre än 24 timmar före avfärd betalar du hela beloppet.

Ansvar och försäkring

 • Deltagande i alla aktiviteter med Kajak i Grundsund/Balanspunkten, samt för aktiviteter med hyrd utrustning, sker på egen risk.
  • Vid guidade aktiviteter (turer och kurser) omfattas du som deltagare av Kajak i Grundsund/Balanspunkens ansvars- och olycksfallsförsäkring. Vi rekommenderar dock att du alltid kontrollerar vad din egen försäkring gäller för.
  • Du är ersättningsansvarig för skador på eller stöld av hyrd utrustning.
  • Kajak i Grundsund/Balanspunkten har inga försäkringar som du kan utnyttja vid hyra av utrustning. Kontrollera om din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning.
  • Kajaker och annan utrustning skall återlämnas väl rengjord. Du hittar tvättmöjligheter hos oss.
  • Om du väljer att låta oss göra rent utrustningen debiterar vi 300 kr. per person. Det är också vad vi debiterar om utrustningen inte är tillräckligt väl rengjord. Vi vill gärna att nästa kund ska få ren och väl fungerande utrustning.
  • För aktiviteter på vattnet krävs att du är simkunnig.
  • Du använder alltid flytväst när du paddlar kajak.
  • Du meddelar oss planerad färdväg.
  • Du ansvarar för att alla aktiviteter sker i enlighet med gällande lagar och bestämmelser (sjöregler, vägregler, allemansrätt)
  • Blir du försenad meddelar du oss i så god tid som möjligt.

Förändrad eller inställd aktivitet

 • Ett program för en guidad aktivitet utomhus är aldrig annat än en preliminär plan. Yttre förutsättningar (väder, vind, nederbörd, snö- och isförhållanden) bestämmer vad vi kan genomföra och inte. Vi förbehåller oss rätten att förändra aktivitetens innehåll och geografiska plats, för att garantera ett säkert arrangemang, och bästa möjliga upplevelse utifrån rådande förutsättningar.
  • Vi förbehåller oss rätten att av säkerhetsskäl ställa in en planerad aktivitet. Att ställa in en aktivitet är ett beslut helt förbehållet Kajak i Grundsund/Balanspunkten.
  • Vi förbehåller oss rätten att ställa in en planerad aktivitet om deltagarantalet blir för litet.
  • Vid aktivitet som ställs in av oss återbetalas hela kostnaden för aktiviteten.
  • Vi står inte för eventuella merkostnader (logi, resa m.m.) som en kund eventuellt kan ådra sig vid inställd aktivitet.